Vejledning til ambassadør­studerende

Det kræver en selvstændig indsats at gennemføre ambassadørforløbet. Herunder kan du læse om, hvordan du får vejledning til det. Her beskrives også de muligheder, forventninger og forpligtende opgaver, der stilles til dig som ambassadørstuderende i forbindelse med forløbet.

.

Inden ambassadørbesøget

1) Kontakt og praktisk planlægning af rejsen.

2) Reflektere over: A) Hvad er mine forventninger? B) Hvad er mine mål? C) Hvad er mine forkundskaber?

3) Forberede besøget:

Dine opgaver er at:

 • kontakte underviseren og eventuelt de studerende på den institution, du skal besøge. Navn og kontaktinfo har du fået af kontaktpersonen på din egen uddannelse. Du kan i henvendelsen skrive, hvilke andre undervisningsfag du har, så du eventuelt kan besøge undervisningen i disse fag. Du kan også skrive, hvilke ønsker du har til et eventuelt besøg på en praktikskole i nabolandet.
 • tænke over, hvad du gerne vil bidrage med og/eller lære mere af ved at besøge en institution i et andet nordisk land end dit eget. Tænk over, at du helt automatisk kommer til at vise dit nabosprog frem for de personer, du møder, og at du giver dem nye sproglige input på et andet nordisk sprog.
 • overveje om og hvordan du tidligere er blevet undervist i nabosprog. Hvad ved du om nabosprog? Hvilke receptive og produktive færdigheder har du på det aktuelle nabosprog?
 • læs om læringsmålene angående nabosprog, som er formuleret i din læreruddannelses studieordning og i den nationale læseplan. Hvad kræves der, at du skal vide om nabosprog? Hvad kræves der, at du skal kunne?
 • hvilke konkrete, personlige mål har du med dit ambassadørbesøg? Formulér fem personlige mål (du bliver ikke bedt om at dele dem med andre).

Gruppen, der skal af sted, skal vælge en af de uddannelsesopgaver, som er beskrevet i Ambassadørmodellen, og som kan ses her på siden. Opgaven skal planlægges og gennemføres før og under ambassadøropholdet, og efter opholdet skal gruppen evaluere og formidle resultaterne og erfaringerne med opgaven. Gruppen skal også forberede et kortere oplæg, som skal formidles for studerende på besøgsinstitutionen. Oplægget kan vare fx 20 minutter eller længere tid. Det kan I aftale med besøgsinstitutionen. Oplægget kan fx indeholde:

 • Præsentation af jer selv og jeres uddannelsesinstitution.
 • Hvorfor har I valgt at læse til lærer? Har I nogle særlige faglige interesser i førstesprogsfaget?
 • Gruppen kan vælge en faglig tekst, fx en børnebog, en fagtekst eller en film, som præsenteres for de nabolandsstuderende.
 • Gruppen kan formulere tanker om nabosprog og nabosprogsundervisning, fx: Hvorfor er I ambassadørstuderende, hvad interesserer jer i nabolandet, og hvad vil I gerne have ud af opholdet?

.

Under ambassadørbesøget

1) Mundtligt oplæg for og sammen med studerende i nabolandet.

2) Samle erfaringer.

3) Arbejde med opgaven fra ambassadørmodellens opgavekatalog.

4) Løbende reflektere over nabosprogsforståelse.

Dine opgaver er at:

 • deltage aktivt i de undervisningsforløb, du kommer til at være med i.
 • bidrage med et oplæg på et af de hold, du besøger (se ovenstående).
 • arbejde med opgaven/opgaverne, I har valgt fra ambassadørmodellens opgavekatalog.
 • hvis det kan lade sig gøre: besøge en praktikskole.
 • observere og efterfølgende overveje, hvordan førstesprogsfaget studeres her, sammenlignet med dit fag derhjemme.
 • overveje, hvilke konkrete erfaringer, problemstillinger og spørgsmål du vil præsentere for dine medstuderende, når du kommer hjem til din egen uddannelsesinstitution.

.

Efter ambassadørbesøget

1) Bearbejde.

2) Formidle.

Dine opgaver er at:

 • præsentere resultaterne og erfaringerne med den opgave, gruppen valgte at arbejde med.
 • præsentere eksempler på nabosprogsforståelse fra dit ambassadørophold for dine medstuderende. I dette oplæg fortæller du om de iagttagelser og erfaringer, du gjorde dig under besøget.
 • tænke over værdien af dit besøg for dine nabolandsstuderende, og hvad opholdet har betydet for dig.
 • skrive en kort evaluering af hele forløbet:
  • Hvad vil det sige at være nabosprogsambassadør?
  • Hvad har du lært om nabosprog?
  • På hvilken måde har forløbet givet dig viden om nabosprogsforståelse og nabosprogsundervisning i forhold til din uddannelse og fremtidige profession?
  • send evalueringen til kontaktpersonen på din hjeminstitution.

.

Du får efterfølgende tilsendt et diplom for dit ambassadørophold.