Partnerinstitutioner i netværket


Sverige

Högskolan Kristianstad
Fakulteten för lärarutbildning: https://www.hkr.se/om-hkr/organisation/fakulteten-for-lararutbildning/

Lunds Universitet
Språk– och litteraturcentrum: https://www.sol.lu.se/sol/

Stockolm Universitet
Institutionen för språkdidaktik: https://www.su.se/institutionen-for-sprakdidaktik/

Högskolan i Darlana
Institutionen för språk, litteratur och lärande: https://www.du.se/sv/Utbildning/vara-utbildningar/sprak/

z


Norge

OsloMet – storbyuniversitetet
Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning: https://www.oslomet.no/om/lui/gfu

Høgskulen i Volda
Institutt for språk og litteratur: https://www.hivolda.no/om/ahl/institutt-sprak-og-litteratur

NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Department of Teacher Education: https://www.ntnu.edu/ilu/department-of-teacher-education

Høgskulen på Vestlandet
Avdeling for lærerutdanning og kulturfag: https://www.hvl.no/

a


Island

Háskóli Íslands
Deild erlendra tungumála, bókmennta og málvísinda: https://www.hi.is/mala_og_menningardeild

Deild faggreinakennslu, Menntavísindasvið: https://www.hi.is/deild_faggreinakennslu

s

s

s

s

s

s

a


Danmark

Københavns Universitet
Institut for Nordiske studier og Sprogvidenskab: https://nors.ku.dk/

Københavns Professionshøjskole
Læreruddannelsen: https://www.kp.dk/uddannelser/laerer

UC-SYD
Institut for læreruddannelse: https://www.ucsyd.dk/uddannelse/laerer

VIA University College
Faculty of Education and Social Studies. Department of Teacher Education: https://en.via.dk/about-via/departments

a

a


Finland

Åbo Akademi

Faculty of Education and Welfare Studies: https://www.abo.fi/en/about-abo-akademi-university/faculties/faculty-of-education-and-welfare-studies/