Webinar i nabospråkundervisning i grunnskole og lærerutdanning

Dato: 16. januar 2023 kl. 1000-1300 (GMT+1)

Vært for webinaret: OsloMet – storbyuniversitetet

Link til mødet:  https://oslomet.zoom.us/j/67367204165?pwd=WDZuTmsxZTBTZUJuNTJTY1o1NzAzQT09&from=addon

eller brug følgende:

Møte ID: 673 6720 4165 | Passord: 685920

Tilmelding senest 5. januar 2022 på dette link:  https://nettskjema.no/a/293640

Program

10.00-10.15: Velkommen – Om nettverkets organisering og dagens program v. Pål Lundberg (OsloMet)

10.15-10.45: Nabospråk i læreplaner og lærebøker i Norge, Sverige og Danmark Lektor Ingrid Berge Bekken presenterer funn fra masterprosjektet ”Nabospråkundervisning i Skandinavia” (Høgskulen på Vestlandet, 2022)

10.45-11.10: Gruppediskusjoner i breakout rooms

11.10-11.20: Felles oppsummering fra gruppediskusjonene

11.20-11.35: PAUSE

11.35-12.05: Didaktiske nabospråkopplegg i lærerutdanningen v. Marit Lovise Brekke (Høgskulen i Volda), Solveig Malmsten (Högskolan Dalarna) og Kim Sandvad West (UC SYD).

12.05-12.45: Gruppediskusjoner i breakout rooms

12.45-13.00: Oppsummering og felles diskusjon. Nabospråkundervisning i grunnskole og lærerutdanning – hvordan, hvorfor og ideer til samarbeid.