Aktiviteter

Nordisk Sommerskole
Ambassadør-modellen
Master-samarbejde
Konference 12. & 13. sep. 2019
Pilotprojekt: nabosprog i lærer-uddannelsen 2021