Om ambassadør­modellen

Ambassadørmodellen handler om at nordiske lærerstudenter besøker en lærerutdanningsinstitusjon i et annet nordisk land. En mindre gruppe studenter besøker lærerutdanningen sammen og deltar aktivt i undervisningen som nabospråksambassadører. Besøket varer i fem dager. Hver student mottar et stipend for å dekke reisekostnader og opphold.

Målet er å gi studentene erfaringer med å utvikle sin egen språkforståelse gjennom møtet med nabospråk, samt å gi dem positive opplevelser med å møte, undersøke og tilegne seg kunnskap om nabokultur, inkludert nabolandets undervisning i førstespråksfaget. Disse erfaringene skal bidra til at studentene utvikler kunnskap om hvordan undervisning i nabospråk kan integreres funksjonelt og meningsfullt i førstespråksfaget.

Du kan få informasjon om ambassadørmodellen ved å kontakte prosjektleder Torben Mundbjerg (tomu@kp.dk) eller besøke hjemmesiden for Nordisk Nettverk for Nabosprogsdidaktik https://nabosprogsdidaktik.dk/. Søknadskjema for å søke om stipend, får du tilsendt ved å sende en e-post til LU-international@kp.dk. Et diplom blir utdelt etter gjennomført ambassadøropphold.

Informasjon til studenter

Det krever en selvstendig innsats å være nabospråksambassadør. Under finner du nødvendig informasjon, samt hvordan du kan få informasjon underveis. Det beskrives også mulighetene, forventningene og de forpliktende oppgavene som blir stilt til deg som ambassadørstudent i forbindelse med oppholdet.

.

Før ambassadøroppholdet

1) Kontakt og praktisk planlegging av reisen.

2) Reflektere over: a) Hva er mine forventninger? b) Hva er mine mål? c) Hva er mine forkunnskaper?

3) Forbered oppholdet:

Dine oppgaver er å –

 • kontakte underviseren og eventuelt studentene ved institusjonen du skal besøke. Navn og kontaktinformasjon har du fått av kontaktpersonen på din egen utdanning. I henvendelsen kan du nevne hvilke andre undervisningsfag du har, slik at du eventuelt kan delta i undervisningen i disse fagene. Du kan også beskrive ønskene dine for et eventuelt besøk på en praksisskole i nabolandet.
 • reflektere over hva du ønsker å bidra med og/eller lære mer om ved å besøke en utdanningsinstitusjon i et annet nordisk land enn ditt eget. Tenk på at du automatisk vil presentere nabospråket ditt for de personene du møter, og at du gir dem nye språklige inntrykk på et annet nordisk språk.
 • reflektere over tidligere erfaringer med undervisning i nabospråk. Hva vet du om nabospråket? Hvilke reseptive og produktive ferdigheter har du i det aktuelle nabospråket?
 • lese om formål og læringsmål om nabospråk i din lærerutdannings studieordning og den nasjonale læreplanen. Hva kreves det at du vet om nabospråk? Hva kreves det at du kan?
 • tenke over hvilke konkrete, personlige mål du har med ditt ambassadøropphold. Formulér fem personlige mål (du blir ikke bedt om at dele dem med andre).

Gruppen som skal dra, må velge en av oppgavene som er beskrevet i oppgavekatalogen for ambassadørmodellen. Denne kan finnes på hjemmesiden https://nabosprogsdidaktik.dk/. Oppgaven må planlegges og gjennomføres før og under ambassadøroppholdet. Ved hjemkomsten skal gruppen evaluere og formidle resultatene og erfaringene med oppgaven. Gruppen skal også forberede en kort presentasjon som skal deles med studentene på det kurset gruppen besøker ved vertsinstitusjonen. Presentasjonen kan vare 15-20 minutter eller lengre, avhengig av avtalen med vertsinstitusjonen. Presentasjonen kan for eksempel inkludere:

 • Presentasjon av dere selv og deres utdanningsinstitusjon.
 • Hvorfor har dere valgt å studere til å bli lærere? Har dere spesielle faglige interesser innen førstespråksfaget?
 • Gruppen kan velge en tekst, for eksempel en barnebok, en fagtekst, musikk eller en film, som presenteres for studentene fra nabolandet.
 • Gruppen kan formulere tanker om nabospråk og undervisning i nabospråk, for eksempel: Hvorfor er dere ambassadørstudenter? Hva interesserer dere i nabolandet? Hva håper dere å oppnå under oppholdet?

.

Under ambassadøroppholdet

1) Muntlig presentasjon for og sammen med studenter i nabolandet

2) Samle erfaringer

3) Arbeide med oppgaven fra ambassadørmodellens oppgavekatalog

4) Løpende refleksjon over nabospråksforståelse.

Dine oppgaver er å –

 • delta aktivt i undervisningen ved vertsinstitusjonen som du vil være en del av.
 • bidra med en presentasjon på ett av de kursene du besøker (se ovenfor).
 • arbeide med oppgaven/oppgavene som dere har valgt fra ambassadørmodellens oppgavekatalog.
 • besøke en praksisskole – hvis mulig.
 • observere og deretter reflektere over hvordan førstespråksfaget studeres der, sammenlignet med ditt førstespråksfag hjemme.
 • overveie hvilke konkrete erfaringer, problemstillinger og spørsmål du vil presentere for dine medstudenter når du kommer tilbake til din egen utdanningsinstitusjon.

.

Etter ambassadøroppholdet

1) Bearbeide

2) Formidle

Dine oppgaver er å –

 • reflektere over verdien av besøket for dine medstudenter fra nabolandet, og hva oppholdet har betydd for deg.
 • presentere resultatene og erfaringene med oppgaven som du og gruppen din valgte å jobbe med.
 • presentere eksempler på dine/deres erfaringer med forståelse av nabospråk for medstudentene.
 • besvare et spørreskjema (ca. fem minutter) der du evaluerer hele ambassadøroppholdet. Du vil motta en lenke til spørreskjemaet når du kommer hjem. Her svarer du på spørsmål angående:
 • Hva er det viktigste du har fått ut av å være nabospråksambassadør?
 • Hva har du lært om nabospråk?
 • Hvilken kunnskap om forståelse av nabospråk og undervisning i nabospråk har du fått som du kan bruke i din utdanning og fremtidige yrke?
 • Hvilke anbefalinger kan du gi til kommende ambassadørstudenter?

Du vil i etterkant motta et diplom for ambassadøroppholdet.