Ambassadørmodellen2024-06-12T10:44:11+02:00

Ambassadør­modellen

Cirkulation af nabosprogsambassadører

Et centralt element for at styrke nabosprogsundervisningen i læreruddannelserne er større udveksling af studerende og undervisere og samarbejde på tværs af læreruddannelserne i de nordiske lande. I det Nordplus-finansierede netværksprojekt “Nordisk Nabosprogsdidaktik og Nabosprogskommunikation i Læreruddannelserne” har partnerne udviklet en model for cirkulation af ”nabosprogsambassadører” blandt de deltagende læreruddannelser – ambassadørmodellen. En del af modellen består af vejledninger for ambassadørerne, som findes her på siden.

En nabosprogsambassadør består af studerende eller undervisere, som tager på en uges ophold på en læreruddannelse ved en partnerinstitution i et andet nordisk land. Under ambassadørenes besøg forpligter partnerinstitutionen sig til at integrere ambassadøren i undervisningen på læreruddannelsen og at fokusere på nabosprogs- og kulturforståelse i den pågældende uge.

Ambassadøren indgår aktivt i undervisningen og giver de lokale studerende mulighed for at arbejde med nabosprogsforståelse og -kommunikation hjemme. Ambassadøren tager sin erfaring og indsigt i, hvordan man arbejder med nabosprog på en læreruddannelse i et andet nordisk land, med tilbage til sin egen institution og vil kunne dele sin forståelse for centrale nabosprogsdidaktiske muligheder og udfordringer med sine medstuderende.

For de involverede undervisere vil ambassadørforløbene kunne bruges i deres undervisning til videreudvikling af nabosprogsdidaktik og nabosprogsfaglighed, fx lytteforståelsesstrategier, modellering af receptive og produktive arbejdsformer, sprogkomparative analysemetoder, virtuel nabosprogskommunikation og internordisk kulturforståelse.

Nyeste indlæg fra tidligere ambassadørstuderende

Go to Top