Partner­institutioner i netværket

Københavns Universitet
Københavns Professionshøjskole
UC SYD
VIA University College
Högskolan i Dalarna
Högskolan Kristianstad
Lunds Universitet
Stockholms Universitet
Åbo Akademi
Háskóli Íslands
OsloMet
Høgskulen på Vestlandet
Høgskulen i Volda
NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
København

Danmark

Københavns Universitet
Institut for Nordiske studier og Sprogvidenskab
Kontaktperson: Malene Monka (monka@hum.ku.dk)

Københavns Professionshøjskole
Læreruddannelsen
Kontaktpersoner: Lis Madsen (lmad@kp.dk), Sabine Lam (skl@kp.dk), Marie Dahl Rasmussen (madr@kp.dk), Torben Mundbjerg (tomu@kp.dk)

UC SYD
Institut for læreruddannelse
Kontaktperson: Kim Sandvad West (kswe@ucsyd.dk)

VIA University College
Faculty of Education and Social Studies. Department of Teacher Education
Kontaktperson: Henrik Balle Nielsen (hn@via.dk)

Finland

Åbo Akademi
Faculty of Education and Welfare Studies
Kontaktperson: Anders Westerlund (anders.westerlund@abo.fi)

Island

Háskóli Íslands
Department of Foreign Languages, Literature and Linguistics (Deild erlendra tungumála, bókmennta og málvísinda)
Department of Vocational Education, Faculty of Education (Deild faggreinakennslu, Menntavísindasvið)

Kontaktperson: Michael Dal (michael@hi.is)

Norge

OsloMet – storbyuniversitetet
Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning
Kontaktperson: Pål Lundberg (palun@oslomet.no)

Høgskulen på Vestlandet
Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett
Kontaktperson: Ellen Birgitte Johnsrud (ellen.birgitte.johnsrud@hvl.no)

Høgskulen i Volda
Institutt for språk og litteratur
Marit Lovise Brekke (marit.lovise.brekke@hivolda.no)

NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Department of Teacher Education
Kontaktperson: Signe Rix Berthelin (signe.rix.berthelin@ntnu.no)

Sverige

Högskolan i Dalarna
Institutionen för språk, litteratur och lärande
Kontaktperson: Solveig Malmsten (sml@du.se)

Högskolan Kristianstad
Fakulteten för lärarutbildning
Kontaktperson: Anna Smedberg Bondesson (Anna.smedberg_bondesson@hkr.se)

Lunds Universitet
Språk- och litteraturcentrum
Kontaktperson: Henrik Rahm (henrik.rahm@lu.se)

Stockolms Universitet
Institutionen för svenska och flerspråkighet
Kontaktperson: Nils Larsson (nils.larsson@isd.su.se)