Om ambassadør­modellen

Ambassadørmodellen handler om, at nordiske lærerstuderende besøger en læreruddannelsesinstitution i et andet nordisk land. For at styrke nabosprogsundervisningen og samarbejdet mellem de nordiske læreruddannelser besøger en mindre gruppe studerende en læreruddannelse og indgår aktivt i undervisningen som nabosprogsambassadører. Deres besøg strækker sig over 5 dage.

Målet er, at de studerende får erfaringer med at udvikle egen sprogforståelse i mødet med nabosprog, og at de får positive erfaringer med at møde, undersøge og tilegne sig viden om nabokultur, herunder nabolandets undervisning i førstesprogsfaget. Disse erfaringer skal bidrage til, at de studerende udvikler viden om, hvordan nabosprogsundervisning kan forankres og integreres funktionelt og meningsfuldt i førstesprogsfagets øvrige kontekst.

Du kan få oplysninger om ambassadørmodellen ved at kontakte projektleder Torben Mundbjerg (tomu@kp.dk).

Vejledning til undervisere på værts­institutionen

Før ambassadørbesøget

 • Du får besøg af et antal nordiske ambassadørstuderende (2-12 studerende) i din allerede planlagte undervisning.
 • De nordiske studerende skriver til dig via din mail. Her kan I kommunikere om, hvor og hvornår din undervisning finder sted.
 • Uanset hvad din undervisning går ud på, vil de ambassadørstuderende repræsentere nabosprog og nabokultur. Derfor kan du overveje, på hvilken måde din undervisning kan tilføres flere ressourcer, når du og dit hold får besøg af studerende, der taler et andet nordisk sprog.
 • De studerende skal som en del af ambassadøropholdet holde et oplæg på et af de hold, som de besøger. I din kommunikation med dem før opholdet kan du evt. komme med forslag til, hvad de kan præsentere.
 • Hvis det kan lade sig gøre, koordinere og planlægge, at de studerende besøger en praktiskskole.
 • Find to-fire af dine egne studerende, som gerne vil tage imod de nordiske ambassadørstuderende. Tal med dem om, hvordan de kan være mentorer for de ambassadørstuderende i løbet af besøget. Først og fremmest mens de er på campus, men også hvordan mentorerne kan være behjælpelige med fx transport i byen og til den praktikskole, de eventuelt skal besøge. De kan også drikke en kop kaffe med dem eller vise dem rundt i dele af byen osv.

Under ambassadørbesøget

Du skal gennemføre din undervisning, som du sædvanligvis gør. Du må naturligvis gerne reflektere over, hvordan nabosprogsforståelse kan indgå i undervisningen. I forbindelse med besøget holder de studerende et oplæg.

Her er nogle eksempler på, hvordan du i løbet af din undervisning kan sætte fokus på nabosprogsforståelse:

 • Lytteforståelse i forhold til de skandinaviske sprog (eller andre nordiske sprog)
 • Modellering og afprøvning af mundtlig tekstproduktion på de skandinaviske sprog (eller andre nordiske sprog)
 • Modellering og afprøvning af komparative (fx kontrastive) analyser af tekster på de skandinaviske sprog (eller andre nordiske sprog)
 • Analog, autentisk (og hvis situationen indbyder til det: virtuel) nabosprogskommunikation
 • Internordisk kulturforståelse
 • Modellering og afprøvning af receptive og produktive forståelsesstrategier i forhold til de skandinaviske sprog (eller andre nordiske sprog)
 • Løbende evaluering af de studerendes læring, fx hvordan det går med lytteforståelsen
 • Modellering og fælles afprøvning af metakognitive strategier, der kan understøtte nabosprogsforståelsen.

Efter ambassadørbesøget (dette er valgfrit!)

Skriv en kort evaluering af forløbet (ca. ½-1 side):

 • Din vurdering af, hvordan ambassadørbesøget gav undervisningen merværdi.
 • Hvad tænker dine egne studerende om, at der har været besøg af lærerstuderende fra et andet sted i Norden?
 • Din vurdering af, hvad besøget har betydet for de ambassadørstuderende.
 • Hvad har deres besøg betydet for dig?

Du kan sende din evaluering til dine kolleger, som er tilknyttet ambassadørmodellen. Du er også velkommen til at sende den til projektleder Torben Mundbjerg tomu@kp.dk eller lægge den i Teams-rummet hørende til Nordisk Netværk for Nabosprogsdidaktik.