Praktisk information

Hvor kan jeg komme hen?

Som studerende har du mulighed for at komme på ambassadørophold hos én af partnerinstitutionerne. Bemærk dog, at der ikke er garanti for, at din valgte institution kan modtage dig.

Hvem skal jeg kontakte?

Kontakt Torben Mundbjerg (tomu@kp.dk) for at undersøge mulighederne og planlægge dit ophold.

Hvordan får jeg stipendium?

Når du har lavet en aftale om ambassadørophold, kan du søge om at få et stipendium til dækning af dine udgifter til rejse og ophold. Kontakt lu-international@kp.dk for at få udleveret ansøgningsformularen.