Netværket inviterer til webinar

den 10. januar 2022 fra kl. 10 til 13

Hvis du er interesseret i at være med til at udvikle netværket og deltage i Webinaret – så kontakt os!

Seneste nyt:

Læs afrapporteringen af pilotprojekt i 2021:
Nabosprogsdidaktik i læreruddannelsen. Et netbaseret sprog- og kultursamarbejde.

Formål og indhold
Deltagende institutioner
Se alle aktiviteter