Webinar i nabospråkundervisning i grunnskole og lærerutdanning

Dato: 16. januar 2023 kl. 10.00-13.00 (GMT+1)

Vært for webinaret: OsloMet – storbyuniversitetet

Program

10.00 – 10.15: Velkommen – Om nettverkets organisering og dagens program v. Pål Lundberg (OsloMet)

10.15 – 10.45: Nabospråk i læreplaner og lærebøker i Norge, Sverige og Danmark Lektor Ingrid Berge Bekken presenterer funn fra masterprosjektet ”Nabospråkundervisning i Skandinavia” (Høgskulen på Vestlandet, 2022)

10.45 – 11.10: Gruppediskusjoner i breakout rooms

11.10 – 11.20: Felles oppsummering fra gruppediskusjonene

11.20 – 11.35: PAUSE

11.35 – 12.05: Didaktiske nabospråkopplegg i lærerutdanningen v. Marit Lovise Brekke (Høgskulen i Volda), Solveig Malmsten (Högskolan Dalarna) og Kim Sandvad West (UC SYD).

12.05 – 12.45: Gruppediskusjoner i breakout rooms

12.45 – 13.00: Oppsummering og felles diskusjon. Nabospråkundervisning i grunnskole og lærerutdanning – hvordan, hvorfor og ideer til samarbeid.