Webinar om etablering af udvidet netværk for Nordisk nabosprogsdidaktik og -kommunikation

15.januar 2021 kl. 10-14 (GMT+1)

Kl. 10Velkommen og kort præsentation af netværket Nordisk nabosprogsdidaktik og -kommunikation ved initiativtagerne – Lis Madsen, institutchef, Institut for Læreruddannelse, KP, Henrik Rahm, docent i nordiska språk, Språk- och litteraturcentrum, Lunds Universitet og Michael Dal, docent ved Det Undervisningsvidenskabelige Fakultet, Háskóli Íslands.

Kl. 10.20 – Kort præsentation af ambassadørmodellen og erfaringer med digital nabosprogsdidaktik – ved Anna Smedberg Bondesson, docent och biträdande professor i litteraturvetenskap, Högskolan Kristianstad og Torben Muldbjerg, lektor i dansk, Institut for Læreruddannelse, KP.

Kl. 10.40Runde 1: Hvem er til stede, hvor kommer vi fra og hvilke interesser indenfor nabosprogsdidaktik har vi? (hver institution forbereder 3-5 minutters præsentation)

Pause 5 min.

Kl. 11.05Runde 2: Hvem er til stede, hvor kommer vi fra og hvilke interesser indenfor nabosprogsdidaktik har vi? (hver institution forbereder 3-5 minutters præsentation)

Pause 5 min.

Kl. 12.00Stationer i Breakout rooms: (15 min)

Station 1: Institutionelt samarbejde (ledelsesrepræsentanter, moderator Lis Madsen), del 1

Station 2, 3 og 4: Erfaringer med nabosprogsdidaktik i undervisningen

Kl. 12.15-12.45: Pause til frokost 30 min.

Kl. 12.45-13.15: Keynote – Hvad skal dansklæreren vide og kunne om nabosprog(sdidaktik)? ved Eva Theilgaard Brink, adjunkt i dansk, Institut for Læreruddannelse, Københavns Professionshøjskole.

I mit oplæg vil jeg præsentere mine overvejelser og valg vedrørende tilblivelsen af to nye kapitler om, hvordan man underviser i nabosprog: Hvilket indhold skal der være fokus på, og hvilke undervisningsmetoder skal betones? Kapitlerne indgår i en ny større lærebogsantologi til danskfaget på læreruddannelsen: Nielsen, B. & Lieberkind, J. (red.) (2021). Dansk 1.-6. og Dansk 4.-9. Hans Reitzels Forlag.

Kl. 13.15Stationer i Breakout rooms: Udvikling af netværk og nabosprogsdidaktik (20 min, inkl. 5 min pause)

Station 1-5: Hvad skal de lærerstuderende som minimum vide om nabosprog i en dansk, svensk, norsk, finsk, islandsk kontekst?

Station 6: Institutionelt samarbejde (ledelsesrepræsentanter, moderator Lis Madsen), del 2

Kl. 13.40-14.00 – Fælles afrunding: Hvad sker der herfra?