Tværnordisk tekstarbejde – potentialer i virtuelle nabosprogsmøder

Webinar i Nordisk netværk for nabosprogsdidaktik i læreruddannelsen

Dato: 10. januar 2022 kl. 10-13 (GMT+1)

Vært for webinaret: Københavns Professionshøjskole

                                                                                     

Program

   
10.00-10.15 Velkommen v. Lis Madsen

Om netværkets organisering og dagens program v. Marie Dahl Rasmussen

 

10.15-10.45 Potentialer i nordiske studerendes nabosprogsmøder. Erfaringer fra et pilotprojekt om nabosprogsdidaktik i læreruddannelsen v. Torben Mundbjerg og Pål Lundberg

 

10.50-11.10 Refleksionsrum i grupper: Hvilke erfaringer har du med nabosprogsdidaktik? Hvilke muligheder ser du i virtuelle nabosprogsmøder?

 

11.10-11.20 Fælles opsamling på ideer til udvikling af nabosprogsdidaktik

 

11.20-11.40 PAUSE

 

11.40-11.55 Det nordiske tema i den nye højskolesangbog. Hvilke sange er med, og hvorfor?

Introduktion til gruppedrøftelser v. Tom Steffensen

 

11.55-12.35 Nabosprogsmøder, vi afprøver:

25 minutter: Gruppedrøftelser af udvalgte sange fra Højskolesangbogen (tekster sendes til alle deltagere i uge 1).  

15 minutter: Gruppens videre refleksion over potentialer i virtuelle nabosprogsmøder – hvordan giver det mening i din kontekst?

 

12.40-13.00 Opsamling og fælles diskussion. Nabosprogsmøder og nabosprogsdidaktik – hvordan, hvorfor og ideer til samarbejde.